MENJADI, SISWA YANG SEHAT, CERDAS, KREATIF, MANDIRI, PERCAYA DIRI & BERPRESTASI / Jl. Ranu No. 23 Klakah, Kabupaten Lumajang (67356) Jawa Timur - Indonesia / smpn2klakahlumajang@gmail.com / (0334) 441327

                                                                             

                                                             PENUGASAN PENGGANTI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
                                                                                               TAHUN PELAJARAN 2020-2021                                   

 

HARI/TANGGAL
SESI
WAKTU
MAPEL
KELAS 7
KELAS 8
KELAS 9
Senin, 07/12/2020       I 07.15-09.15

BAHASA INDONESIA

7A-7G BIndonesia_Kelas7 8A-8G BIndonesia_Kelas8 9A-9C BIndonesia_Kelas9A-C
  9D-9G BIndonesia_Kelas9D-G
      II  10.15-12.15 PABP-ISLAM 7A-7G

 AgamaIslam_Kelas7

8A-8G AgamaIslam_Kelas8 9A-9G AgamaIslam_Kelas9
PABP-KATHOLIK 7A-7G AgamaKatholik_Kelas7  
PABP-PROTESTAN 7A-7G AgamaProtestan_Kelas7
Selasa, 08/12/2020       I 07.15-09.15 MATEMATIKA 7A-7E Matematika_Kelas7A-E 8A-8C Matematika_Kelas8A-C 9A-9G Matematika_Kelas9
7F-7G Matematika_Kelas7F-G 8D-8G Matematika_Kelas8D-G    
      II 10.15-12.15 PKN 7A-7G PKN_Kelas7 8A-8G PKN_Kelas8 9A-9G PKN_Kelas9
SENIN, 14/12/2020       I 07.15-09.15 BAHASA INGGRIS 7A-7G B.Inggris_Kelas7 8A-8C BInggris_KelasA-C 9A-9G B.Inggris_Kelas9
  8D-8G B.Inggris_Kelas8D-G  
      II 10.15-12.15 BAHASA JAWA 7A-7G B.Jawa_Kelas7 8A-8G B.Jawa_Kelas8 9A-9G B.Jawa_Kelas9
Kamis, 10/12/2020       I 07.15-09.15 IPA 7A-7G IPA_Kelas7 8A-8G IPA_Kelas8 9A-9G IPA_Kelas9
      II 10.15-12.15 SENI BUDAYA 7A-7G SeniBudaya_Kelas7 8A-8G SeniBudaya_Kelas8 9A-9G SeniBudaya_Kelas9
Jumat, 11/12/2020       I 07.00-08.30 IPS 7A-7G IPS_Kelas7 8A-8G IPS_Kelas8 9A-9G IPS_Kelas9
      II 09.00-10.30 PJOK 7A-7G PJOK_Kelas7 8A-8G PJOK_Kelas8 9A-9G PJOK_Kelas9
Sabtu, 12/12/2020

      
      I

07.00-08.30 PRAKARYA 7A-7G Prakarya_Kelas7 8A-8G Prakarya_Kelas8 9A-9G

Prakarya_Kelas9